Free adult cam templates

Rated 4.39/5 based on 916 customer reviews

Neki smatraju da se ijāfa odnosi i na gatanje iz ptičijeg oglašavanja. riznica tajni, za koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Pet je riznica gajba (tajnog i skrivenog).” Zatim je proučio (ajet): “Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u maternicama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten” (Lukman, 34). Nije jasno da li je to učinio namjerno ili se radi o lapsusu ili možda o štamparskoj greški, međutim, smatramo da je ona itekako bitna za shvatanje čitave poruke, pa smo je stoga i naveli.

U vjerodostojnom hadisu navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za ijāfu rekao da spada u vrstu magije i sihra, pa je samim time i zabranjena.

Ovakvi, kada je o smirenosti srca i duševnom spokoju riječ, među ljudima definitivno zauzimaju najuzvišenije mjesto, te se na tom polju s njima niko ne može mjeriti. Abdulaziz, Allah mu se smilovao i njime bio zadovoljan, kaže: “Došao sam u takvo stanje da se radujem svakoj Allahovoj odredbi, ma kakva ona bila.

Ako me nešto razveseli, ja se zahvaljujem, a ako me nešto ožalosti, ja strpljiv budem[10].” Šejhul-islam Ebu Abbas Ibn Tejmijja, Allah mu se smilovao, kaže: “Uistinu na dunjaluku postoji dženet.

Zbog toga, mudar čovjek sebi ne smije dozvoliti dvostruku bol i duplu agoniju: prvu, prouzrokovanu strepnjom pred mogućim zlom koje će ga možda zadesiti (a možda i neće), i drugu, nakon što ga, eventualno, očekivano zlo i zadesi.

Ponekad čovjek iz nekog dunjalučkog[2] razloga silno želi određenu stvar i smatra je vrhuncem svojih težnji i ambicija, međutim, Uzvišeni Allah zna da je ona u konačnici za tog čovjeka itekako štetna i da će ga odvratiti od onoga u čemu je za njega istinska korist.

Zbog toga Allah, iz Svog sveobuhvatnog znanja, spriječi čovjeka da postigne to za čim toliko silno žudi, a ovaj, iz žalosti što nije ostvario ono za čim je žudio, bude mrzovoljan i neraspoložen, ni ne sluteći da je njegov Gospodar prema njemu postupio na najljepši i najdobrostiviji način, jer je od njega otklonio ono što je loše i štetno, a usmjerio ga na ono što je za njega dobro i korisno.[3] Naprimjer, koliko se puta desilo da ljudi silno žale što su zakasnili na avionski let, da bi ubrzo, tek nakon što je avion poletio, bili obaviješteni da je avion pao i da su svi putnici poginuli.

Uzvišeni Allah, koji je sve odredio, najbolje zna šta je za čovjeka u konačnici dobro i u čemu je istinska korist za njega: Ponekad nešto ne volite, a ono bude dobro za vas, a ponekad nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. (El-Bekara, 216) Ovaj ajet u sebi nosi mnoge skrivene poruke i velike mudrosti koje istinskom vjerniku trasiraju način kako će razmišljati i kako će se ponašati.

Jedna od tih mudrosti nalaže mu da se u potpunosti prepusti Onome koji precizno zna kako će se nešto okončati i kakav će biti njegov konačni ishod, kao što mu nalaže i da bude zadovoljan onim što mu je njegov Stvoritelj dosudio i odredio, te da se nada najljepšem ishodu.

Leave a Reply